Submitted by: muyar   Date: 07-05-2017 09:27
İlişik Cümleler

 

RELATIVE CLAUSE
(İLİŞİK CÜMLELER)"Relative Clause" lar kendi başlarına bir cümle değillerdir. Bir ismi tanımlarlar, niteler veya tasvir ederler. Sıfatlar tanımladıkları isimden önce, "Relative Clause«lar ise açıkladıkları isimden hemen sonra gelir. 


- The man has given me a present.

- Adam bana bir hediye verdi.

Bu cümlede biz eğer adamı tanıtmak ve belirtmek istersek bir sıfat kullanmamız gerekmektedir.

- The old man has given me a present. 

- İhtiyar adam bana bir hediye verdi.

Adam böyle tanıtacağımız gibi bazen de daha düzgün ifadelerden oluşmuş bir cümle kullanarak da tanıtabiliriz.

- The old man called me in the street. He gave me a present.

- Sokakta ihtiyar bir adam bana seslendi. O bana bir hediye verdi.

Bu iki cümle hangi ihtiyar adamdan bahsedildiğini belirtmek için birleştirilebilir.

- The old man who called me in the street gave me a present. 

»Who called me in the street" cümlesi esas cümlenin içinde yer alan ilişki cümlesidir. Bu cümle “Relative Clause” diye adlandırılır çünkü büyük cümlenin içindeki ismi (adam) tanımlamaktadır ve ona bağlıdır.

- Ahmet is my best friend. He comes from zmir.

- Ahmet who comes from İzmir is my best friend.

Yukarda örnekte görüldüğü gibi birinci cümle Ahmet’ten bahsederken, ikinci cümlede Ahmet’in kim olduğunu anlatıp onu açıklamakta bundan dolayı iki cümleyi birleştirirken ikinci cümle Ahmet’i açıkladığı için onun yanına "Who" (insanlar için kullanılır) ilave ediyoruz.

Tanımladığımız şey eğer bir insan ise “who”, hayvan ya da herhangi bir eşya ise “which” ilişki kelimesi kullanılır.

- The man who has written this book is famous writer.

- Bu kitabı yazan adam ünlü bir yazardır.

Bu cümlede bir insan (adam, yazar) tanımlandığı için “who” kullanılır.

- This book which has written by a famous writer is a best seller.

-Ünlü bir yazar tarafından yazılan bu kitap çok satan bir kitaptır.

Bu cümlede bir eşya (kitap) tanımlandığı için “which” kullanılır. 

Örnekler:

- The doctor who operated on my father is the best in our city.

- Babam ameliyat eden doktor şehrimizin en iyisidir.


- The train which crashed into a lorry is being repaired here.

- Kamyona çarpan tren burada tamir ediliyor.


- The childwho was playing in the garden is my brother.

-Bahçede oynayan çocuk benim erkek kardeşimdir.

Comments: (0)

No comments yet

Ratings: