Submitted by: muyar   Date: 07-05-2017 08:31
Zamanlara Göre Passive Voice

 

Passive Voice in Tenses
 
(Zamanlara Göre Passive Voice)

 

Simple Present Tense'in «Passive Voice» ile kullanımı: 

Subject + (am, is, are) + V3

Active cümlenin "nesne«sini „passive“ cümlenin öznesi yerine yazdıktan sonra „amisare“ dan uygun olan eklenir ve esas fiilin 3. hali yazılır.

Örnekler:

Active:  I read a book.

1. «a book» bu cümlenin nesnesi olduğuna göre «passive» cümleye «a book» ile başlanır,

2. «am, is, are» dan uygun olan «is» eklenir,

3. cümlenin fiili olan «read»in 3. hali olan «read» (read fiilinin 2. ve 3. halleri de yazılış olarak «read» dir. Okunuşlarında farklılık vardır. «ri:d-red-red» gibi).

O halde «I read a book» active cümlesinin passive hali öyle olur:

Passive: A book is read . 

Active: Ben kitap okurum.
Passive: Kitap okunur.

Aşağıdaki örnekleri cümlelerin fiillerine ve nesnelerine dikkat ederek inceleyiniz. 

Active:   Someone openthe door at eight o’clock.

Passive:   The door is opened at eight o’clock. 


Active: They invite me to dinner.

Passive: I am invited to dinner.


Present Continuous Tense'in «Passive Voice» ile kullanımı: 

Present Continuous Tense'deki «Active» bir cümleyi Passive Voice'a çevirmek için active cümlenin nesnesini passive cümlenin öznesi olarak yazdıktan sonra «am, is, are» dan uygun olan cümleye eklenir. «am, is, are» dan sonra «being» ve fiilin 3. hali de eklenerek cümle passive yapılmış olur. Örnek formül öyle yazılabilir:

                                            am
Active Cümlenin Nesnesi  +  is   +  being  +  V3

                                            are

Active:  I am reading a book.

Passive:  A book is being read by me. 


Active:  Someone is painting the house.

Passive:  The house is being painted by someone. 


Active:  She is cleaning the blackboard.

Passive:  The blackboard is being cleaned by her. 


Active:  They are introducing us to the director.

Passive:  The director is being introduced us or we are being introduced to the director.


Present Perfect Tense'in «Passive Voice» ile kullanımı: 

Subject + have / has + been + past participle of the main verb


Active: Someone has opened the door.

Passive: The door has been opened by someone.


Active: The thief has stolen my jeweler.

Passive: My jeweler has been stolen by the thief.


Active: I have finished my homework.

Passive: My homework has been finished.


Simple Past Tense'in «Passive Voice» ile kullanımı:

Subject + was / were + past participle of the main verb


Active: Someone opened the door.

Passive: The door was opened by someone. 


Active: They invited me to dinner.

Passive: I was invited to dinner by them.


Past Continuous Tense'in «Passive Voice» ile kullanımı:


Subject + was /were + being + past participle of the main verb 


Active: Someone was opening the door.

Passive: The door was being opened by someone. 


Active: The doctor was examining the patient.

Passive: The patient was being examined by the doctor.


Past Perfect Tense'in «Passive Voice» ile kullanımı:


Subject + had + been + past participle of the main verb 


Active: Someone had opened the door.

Passive: The door had been opened.


Active: He had finished his dinner when I came in.

Passive: His dinner had been finished when I came in.


Simple Future Tense'in «Passive Voice» ile kullanımı:


Subject + will / shall + be + past participle of the main verb


Active: Someone will open the door of the school.

Passive: The door of the school will be opened by someone.


Active: I will read a book.

Passive: The book will be read by me.


Near Future Tense'in «Future Tense'in „Passive Voice“ ile kullanımı:


Subject + am, is, are + going to + past participle of the main verb


Active: Someone is going to elect him as President.

Passive: He is going to be elected as President.


Active: They are going to invite me to dinner.

Passive: I am going to be invited to dinner.


MODAL PASSIVE PHRASE

Modal Fillerin »Passive Voice» ile kullanımı:

(Can, Could, Shall, Will, May, Might, Must, Have to, has to, etc.)


“Modal verb” dediğimiz “özel kip ekleri” daima aynı şekilde yazılırlar, yani 2. ya da 3. halleri yoktur ve herhangi bir ek almazlar. “Modal verb” ler ile passive yapılırken “be” de herhangi bir değişikliğe uğramadan kendi haliyle yani “be” olarak yazılır.


Active: Someone can beat Bill.

Passive: Bill can be beaten.Active: They could keep this food.

Passive: This food could be kept.Active: They will settle the problem.

Passive: The problem will be settled.


Önemli!!!

(Ön zarf ekseriya ilk yardımcı fiili takip eder)

Active: They will probably forget it.

Passive: It will probably be forgotten.Active: I will always wait for you.

Passive: You will always be waited for.


Tenslerin ve modal’larn active cümleden passive cümleye dönüşümleri

TENSES

ACTIVE SENTENCE

PASSIVE SENTENCE

Simple Present

I study my lesson

My lesson is studied (by me)

Present Continuous

I am studying my lesson 

My lesson is being studied (by me)

Present Perfec

I have studied my lesson

My lesson has been studied (...)

Simple Past  

I studied my lesson                              

My lesson was studied...

Past Continuous

I was studying my lesson

My lesson was being studied

Past Perfect

I had studied my lesson

My lesson had been studied

Future

I will study my lesson

My lesson will be studied

Future Continuous 

I will be studying my lesson 

My lesson will be being studied

Future Perfect 

I will have studied my lesson

My lesson will have been studied

Near Future (going to)

I am going to study my lesson

My lesson is going to be studied

Can

I can study my lesson 

My lesson can be studied

Could

I could study my lesson  

My lesson could be studied

May

I may study my lesson

My lesson may studied

Might

ShouldI might study my lesson

My lesson might be studied

Should

I should study my lesson 

My lesson should be studied

Must

I must study my lesson 

My lesson must be studied

Ought to

I ought to study my lesson   

My lesson ought to be studied 

Comments: (0)

No comments yet

Ratings: