Submitted by: muyar   Date: 07-05-2017 08:20
Etken-Edilgen Yapı

 

ACTIVE PASSIVE
(ETKEN EDİLGEN)Passive Voice hakkında genel bilgi almak için bu sayfayı okuyunuz, Tenslere göre Passive Voice yapılarını hemen incelemek istiyorsanız TIKLAYINIZ !!!
 Türkçede kullandığımız etken-edilgen yapıdır. Türkçede olduğu gibi İngilizcede de bu yapı çok sık kullanılır. 

Active (etken) cümle, cümlede işi yapanın belli olduğu cümlelerdir.


Örnek:


She wrote a letter. O bir mektup yazdı. 


(Mektubu yazan kişi (
o) bellidir. O halde bu cümle active bir cümledir)


Fakat 
Passive (edilgen) cümle, işi yapanın belli olmadığı cümlelerdir.


Örnek:

The letter was written. Mektup yazıldı. 

(Bu cümlede mektubu kimin yazdığı 
belli değildir. O halde bu cümle passive bir cümledir) 

Eğer 
passive bir cümle içerisinde işi yapandan muhakkak bahsetmek gerekirse, cümlenin sonuna by ekledikten sonra yapan kişi yazılabilir.


The letter was written 
by her. Mektup onun tarafından yazıldı.


Active olan bir cümle niçin passive yapılır:


1. Yapılan eylem yapan kişiden daha önemli ise cümle 
passive olarak söylenir:


Örnek:

Cotton is grown in Çukurova in Türkiye. 

Pamuk Türkiyede Çukurovada yetiştirilir. 


(Bu cümlede pamuğu yetiştiren kişiden çok pamuğun yetiştirildiği yer önemlidir) 

2. Bir eylemin kim tarafından yapıldığı bilinmiyorsa cümle 
passive olarak söylenir.


Örnek:

My money purse was stolen. 

Para cüzdanım çalındı. (Kimin çaldığını bilmiyorum)3. Bir eylemi kimin yaptığını biliniyor fakat söylenmek istenmiyorsa yine cümle 
Passive olarak söylenir.


Örnek:

The window has been broken. I dont know who broke it. 

Cam kırılmış!!! Kimin kırdığını bilmiyorum...!!Active bir cümle şu şekilde passive yapılır:


1. 
Active cümlenin nesnesi passive cümleye özne olarak yazılır. 

2. 
be cümlenin zamanına ve öznesine uygun biçimde yazılır. 

3. 
Active cümlenin esas fiili daima passive cümlede daima " 3. halde" yazılır. 

4. Eğer işi yapanın muhakkak cümleye yazılması gerekiyorsa cümlenin sonuna 
by yazıldıktan sonra işi yapan da by dan sonra yazılır (by + agent).


Örnekler:


(
Active) People in France speak French. 


Fransadaki insanlar (halk) Fransızca konuşur.(
Passive) French is spoken in France (by people) 


Fransada Fransızca 
konuşulur.(Active cümlenin nesnesi 
French olduğundan passive cümlenin başına yazıldı. Active cümlenin zamanı present simple olduğu için be-is olarak yazıldı. Speak fiilinin 3. hali "spoken" alındı)(
Active) Someone broke my pencil. 


(
Passive) My pencil was broken (by someone)


(Active cümlenin nesnesi 
my pencil olduğundan passive cümlenin başına yazıldı. Active cümlenin zamanı past simple olduğu için be-was olarak yazıldı. break fiilinin 3. hali "broken" alındı) 

Bu genel açıklamalardan sonra zamanlara göre nasıl şekillendiğini görebiliriz. Aşağıda verilen linke tıklayarak istediğiniz zamana göre 
passive voice yapısını inceleyiniz. Bütün zamanlara göre passive voice tablo halinde en sonda ayrıca verilecektir.Tenslere göre Passive Voice yapılarını incelemek için TIKLAYINIZ !!!

Comments: (0)

No comments yet

Ratings: