Submitted by: muyar   Date: 07-05-2017 05:08
En Üstünlük Derecesi

 

SUPERLATIVE
(En Üstünlük Derecesi)

Comparative – Kıyaslamayı hatırlamak için TIKLAYINIZ !!!
IrregularDüzensiz Sıfatlar için TIKLAYINIZ !!!

"Superlative" kişiler ya da nesneler arasındaen üstün olanı ifade etmek için kullanılır. Yani "Comparative" iki nesne ya da insan arasında kıyaslama yaparken "Superlative" 3 ya da daha fazla nesne ya da insan arasındaki en üstün olanı ifade eder.

"Superlative" yaparken yine kısa ve uzun sıfatlarda farklı yapılır. Kısa sıfatların başlarına “the” ve sonlarına “-est” yazılırken uzun sıfatların başlarına “the most” yazılarak yapılır. 


Örnek olarak kısa sıfatlar;

           Adjective           Comparative           Superlative 

           Tall        »» »» »» »»     
taller         »» »» »» »»      the tallest

           Short     »» »» »» »»     shorter      »» »» »» »»     the shortest

           Small     »» »» »» »»     smaller     »» »» »» »»     the smallest

şeklinde Comperative ve Superlative yapılırken uzun sıfatlar;

           Adjective               Comparative                       Superlative

           Expensive     »» »» »» »»     more expensive     »» »» »» »»     the most expensive

          Beautiful        »» »» »» »»     more beautiful       »» »» »» »»      the most beautiful

           Difficult         »» »» »» »»     more difficult         »» »» »» »»     the most difficult

şeklinde yazılır. 


Örnekler


Mary is 25 years 
old. John is 20 years old. Helen is 30 years old. Mary is older than John but Helen is the oldest

Mary 25 yaşında. John 20 yaşında. Helen 30 yaşında. Mary John’dan daha büyüktür ama Helen en büyüktür.

Mount Ağrı is high
er than Mount Uludağ but Everest is the highest Mountain in the world.
Ağrı Dağı Uludağdan daha yüksektir ama Everest dünyanın en yüksek dağıdır.

Ahmet is the most intelligent student in this school.
Ahmet sınıfın en zeki öğrencisidir.

That girl is the most beautiful girl in our scool. 
Şu kız okulun en güzel kızıdır.

 

Comparative – Kıyaslamayı hatırlamak için TIKLAYINIZ !!!
Irregular — Düzensiz Sıfatlar için TIKLAYINIZ !!!

 

 

Comments: (0)

No comments yet

Ratings: