Submitted by: muyar   Date: 02-05-2017 21:07
make ve do fiillerinin farkı

 

Make & Do

'Make ve do' fiilleri birbirlerine benzer anlam taşıdıkları halde kullanım yerleri farklıdır.

"DO"

"make" için TIKLAYINIZ!!!

"do" genel olarak 'yapmak' anlamında kullanılır ve genel eylemleri ifade eder. Gerçekleştirmek, tamamlamak, yapmak, bitirmek anlamlarında ve daha çok rutin davranışları ifade etmek için kullanılır. Yani bir şekilde tanımlanmamış genel eylemleri ifade eder.

What are you doing?
Ne yapıyorsun?

What are you doing this evening?
Bu akşam ne yapıyorsun?

What do you do? (What is your job?)
Ne iş yapıyorsun?

I don't want to do any work today.
Bu gün her hangi bir iş yapmak istemiyorum.

I do my best for him.
Onun için elimden geleni yaparım.

Women usually do the house work everyday.
Kadınlar genellikle her gün ev işi yaparlar.

She did washing the clothes end then did the ironning them.
Çamaşırları yıkadı sonrada onları ütüledi.

You are getting fat. You should do more sports.
Gittikçe şişmanlıyorsun. Daha fazla spor yapmalısın.

 


«do» ile kullanabileceniz bazı cümle parçaları:

do one's best birisi için elinden geleni yapmak 
do the cleaning temizlik yapmak
do business iş yapmak
do one's duty görevini yapmak
do exercise egzersiz yapmak
do sports spor yapmak
do the ironing ütü yapmak
do shopping alışveriş yapmak
do good iyilik yapmak
do harm zarar vermek
do the dusting toz almak
do justice adaletle davranmak
do oneself justice kendini göstermek
do research araştırma, gözlem yapmak
do the sweeping süpürmek
do work iş yapmak
do the gardening bahçe işlerini yapmak, bahçıvanlık yapmak
do homework ev ödevini yapmak
do the housework ev işlerini yapmak
do the dishes bulaşıkları yıkamak
do the washing up bulaşıkları yıkamak
do the laundry çamaşırları yıkamak
do the washing çamaşırları yıkamak
do someone a favour birisine iyilik yapmak

DO ILE YAPILABILECEK DIğER FIIL GRUPLARI VE TAMLAMALAR 

do  well
do badly
do the right thing
do the painting
do damage
do art
do an injury
do an experiment 
do a service
do reseach 
do the beds
do a deal
do the flowers 
do a job

"make" için TIKLAYINIZ!!!

Comments: (0)

No comments yet

Ratings: