Submitted by: muyar   Date: 02-05-2017 20:39
İngilizce Zamanların Özeti

 

Review of Tenses


Simple present

I go to school every day. (Her gün okula giderim)
We don’t go to school every day. (Her gün okula gitmeyiz)
Do they go to school every day? (Her gün okula giderler mi?)

He goes to school every day. (Her gün okula gider)
She doesn’t go to school every day? (Her gün okula gitmez)
Does Ali go to school every day? (Ali her gün okula gider mi?)


Present Continuous

I am going to school now. (Şu anda okula gidiyorum)
He is not going to school now. 
Are they going to school now?


Simple Past

I went to school yesterday. (Dün okula gittim)
She didn’t go to school yesterday. 
Did they go to school yesterday?


Past Continuous 

I was going to school at six yesterday. (Dün saat 6’da okula gidiyordum)
He wasn’t going to school at six yesterday. 
Was she going to school at six yesterday? 

You were going to school at six yesterday. (Dün saat 6’da okula gidiyordun)
We weren’t going to school at six yesterday.
Were they going to school at six yesterday?


Present Perfect

I have gone to school. (Okula gittim)
You haven’t gone to school. 
Have they gone to school? 

He has gone to school. (Okula gitti)
She hasn’t gone to school. 
Has Ali gone to school?


Past Perfect

I had gone to school. (Okula gitmiştim)
He hadn’t gone to school. 
Had they gone to school? 

Not: “Past Perfect Tense” bu şekilde tek başına değil “Past Simple Tense” ile beraber kullanılır. Fakat burada kullanmına örnek cümle olması amacıyla bu şekilde yazıldı.


Future Simple

I will go to school tomorrow. (Yarın okula gideceğim)
He will not (won’t) go school tomorrow. 
Will they go school tomorrow?


Be Going to (Near Future)

I am going to go school tomorrow. (Yarın okula gideceğim)
He is not going to go to school tomorrow. 
Are they going to go to school tomorrow?


Future Continuous

I will be going to school at six tomorrow. (Yarın 6’da okula gidiyor olacağım)
He won’t be going to school at six tomorrow. (Yarın 6’da okula gitmiyor olacak) (Pratikte kullanımı azdır)
Will they be going to school at six tomorrow? (Yarın 6’da okula gidiyor olacaklar mı?)  (Pratikte kullanımı azdır)


Present Perfect Continuous

I have been going to school since I was seven.(Yedi yaşımdan beri okula gitmekteyim)
You haven’t been going to school. 
Have they been going to school? 

He has been going to school since I was seven.(Yedi yaşından beri okula gitmekte)
She hasn’t been going to school. 
Has Ali been going to school?


Past Perfect Continuous

I had been going to primary school for eight years before I went high school.
(Liseye gitmeden önce 8 yıl ilköğretim okuluna gitmiştim)

He hadn’t been going to primary school for eight years. (Liseye gitmeden önce 8 yıl ilköğretim okuluna gitmemişti)
 (Pratikte kullanımı azdır)
Had they been going to primary school for eight years? (Liseye gitmeden önce 8 yıl ilköğretim okuluna gitmiş miydiler?) (Pratikte kullanımı azdır)


Future Perfect

I will have gone to school at seven tomorrow. (Yarın saat yedide okula gitmiş olacağım)
(Olumsuz ve soru cümleleri pratikte kullanılmazlar)


Future Perfect Continuous

I will have been going to school for ten years in June. (Haziranda 10 yıldan beri okula gitmiş olacağım) 
(Olumsuz ve soru cümleleri pratikte kullanlmazlar)

Comments: (0)

Ratings: