Submitted by: muyar   Date: 02-05-2017 18:15
Geçmiş Zamanın Hikayesi

 

PAST CONTINUOUS TENSE
(ŞİMDİKİ ZAMANIN HİKAYESİ)Geçmişte belirli bir zaman aralığında devam eden eylemleri ifade ederken bu tense kullanılır. Formül olarak be + Ving kullanılır fakat "be" past tense olduğu için was-were olarak alınır. O zaman formül was-were + Ving olur. Kullanıldığı yerlere geçmeden önce cümle kalıplarını görelim : 

Olumlu : 

was reading.

Okuyordum.

He was reading.

Okuyordu.

They were reading.

Okuyorlardı. 

Olumsuz :

I was not reading.

Okumuyordum.

He was not reading. 

They were not reading. 

Soru :

Was he reading?

Okuyor muydu?

Were you reading? 

Were they reading?, etc.

Kullanıldığı yerler : 

►Geçmişte aynı anda devam eden iki farklı eylem bu tense ile ifade edilir: 

I was reading a book while you were sleeping.

Sen uyu(yor)ken ben kitap okuyordum.

(Kitap okuma ve uyuma eylemi aynı anda devam eden farklı iki eylem)

►Geçmişte devam eden, başlangıcı ve bitimi belli olan eylemleri ifade ederken bu tense kullanılır:

I was watching TV at ten and twelve oclock yesterday evening. 

(Dün akşam saat on ile on iki arasında TV seyrediyordum)

►Geçmişte derece derece gelişen eylemler bu tense ile ifade edilir : 

It was getting colder and colder.

(Hava gittikçe soğuyordu)

 

Comments: (0)

No comments yet

Ratings: