Submitted by: muyar   Date: 01-05-2017 06:09
Sayılar

 

NUMBERICAL EXPRESSIONS
(SAYISAL İFADELER)

CARDINAL NUMBERS
(ASIL SAYILAR)

 

Sayıları öğrenirken 20’ye kadar olan kısma dikkat edersek 20’den sonrası kolaydır. Zaten 10’a kadar hemen hemen herkes bilir.


1   » »» »» »»   one  (van)     

2   » »» »» »»   two   (tu)    

3   » »» »» »»   three   (tri)       

4   » »» »» »»   four     (for)   

5   » »» »» »»   five      (fayf)    

  » »» »» »»   six       (siks)    

7   » »» »» »»   seven   (sevın)  

  » »» »» »»   eight     (eyt)    

9   » »» »» »»   nine      (nayn)    

10  » »» »» »»   ten       (ten)     

11 ve 19 arasındaki rakamlara dikkat edelim, çünkü Türkçede 11 rakam “on” ve “bir” beraber kullanılarak söylenir fakat ingilizcede böyle değildir. Ve bu söyleniş “19” kadar böyledir.

11 » »» »» »»   eleven   (ılevın)      » »» »» »»   onbir (“ten one” değil "eleven")

12 » »» »» »»   twelve   (tuvölvf)    » »» »» »»   oniki (“ten two” değil "twelve") 

13’den itibaren sayılar bir standarda girmeye başlar. 20’ye kadar hepsinin sonu “teen — (tiin)” ile biter.

13 » »» »» »»   thirteen   (törtiin)     

14 » »» »» »»   fourteen   (fortiin)   

15 » »» »» »»   fifteen      (fiftiin)      

16 » »» »» »»   sixteen     (sikstiin)  

17 » »» »» »»   seventeen (sevıntiin)

18 » »» »» »»   eighteen    (eytiin)     

19 » »» »» »»   nineteen     (nayntiin) 

20 » »» »» »»   twenty         (tuventi)  (20 sayısının telaffuzunun "tiin" değil "ti" olarak bittiğine dikkat edin.)


20’den itibaren sayılar artık kolaydır. Türkçede olduğu gibidir.

21 » »» »» »»   twenty-one    (Tuventi-van) 

22 » »» »» »»   twenty-two    (Tuventi-tu)   

23 » »» »» »»   twenty-three   

.
.
30 » »» »» »»   thirty        (törti)     (30 sayısının telaffuzunun "tiin" değil "ti" olarak bittiğine dikkat edin.)

31 » »» »» »»   thirty-one (Törti-van)

32 » »» »» »»   thirty-two 

.

40 » »» »» »»   forty        (forti)

50 » »» »» »»   fifty         (fifti)

60 » »» »» »»   sixty       (siksti)

70 » »» »» »»   seventy   (sevınti)

80 » »» »» »»   eighty      (eyti) 

90 » »» »» »»   ninety      (naynti)

 

Aşağıdaki sayıların yazılış ve okunuşlarına dikkat ediniz:

Dikkat edeceğiniz gibi 13 — 19 arası sayılar -teen (tiin) diyerek biterken  10, 20, 30 gibi onluk sayılar -ty (ti) diyerek bitiyor.


thirteen — thirty » »» »» »»  /törtiin-törti/

fourteen — fourty » »» »» »» /fortiin-forti/ 

fifteen — fifty » »» »» »»  /fiftiin-fifti/

sixteen — sixty » »» »» »»  /sikstiin-siksti/

seventeen — seventy » »» »» »»  /sevıntiin-sevınti/

eighteen — eighty » »» »» »»  /eytiin-eyti/

nineteen — ninety » »» »» »»  /nayntiin-naynti/


100            » »» »» »»   (one) hunderd (handırd)

200            » »» »» »»   two hunderd

1000           » »» »» »»   (one) thousand (tavzınd)

2000           » »» »» »»   two thousand

1000000      » »» »» »»   (one) million (milyın)

2000000      » »» »» »»   two million

1000000000 » »» »» »»   (one) billion (bilyın)

2000000000 » »» »» »»   two billion

 

Comments: (0)

Ratings: