Submitted by: muyar   Date: 29-04-2017 17:16
Sıklık Zarfları

 

 

Sıklık Zarfları
(Frequency Adverbs)Simple Present Tense ile genellikle “sıklık zarfları” kullanılır. Aşağıda verilen sıklık zarflar cümlede özne ile fiil arasında kullanılırlar.

Cümle içerisinde kullanılan Sıklık Zarflar şunlardır:

Always---------- (Her Zaman)
Almost always---------- (Neredeyse Her Zaman)
Usually---------- (Çoğunlukla)
Generally ---------- (Genellikle)
Often---------- (Sık sık)
Sometimes---------- (Bazen, Ara Sıra, Bazı Bazı)
Seldom---------- (Nadiren)
Rarely---------- (Çok Nadir)
Hardly ever---------- (Hemen Hemen Hiç)
Never---------- (Asla, Katiyen, Hiç Bir Zaman)


Örnekler:

always get up early. (Daima) erken kalkarım.
He sometimes drinks coffee with lunch. (Bazen) öğlen yemeğinde kahve içer.
They never go out at nights. (Asla) geceleri dışarıya çıkmazlar.


Bazı sıklık zarflar da cümlenin sonunda kullanılırlar.

Everyday----------(Her gün)
Every year----------(Her yıl)
Every time----------(Her zaman)
Every hour----------(Her saat)
    "     week----------(Her hafta)
    "      weekend----------(Her hafta sonu)
    "      month----------(Her ay), gibi “every” ile başlayanlar, ya da;

At the weekends----------(Hafta sonlar)
in week days----------(Hafta içi günler)
on Sundays----------(Pazar günleri)
in the evenings----------(Akşamları)
at nights ----------(Geceleri)

once an hour----------(Saatte bir (kez))
once a day----------(Günde bir (kez)) 
once a week----------(Haftada bir (kez)) 
once a fortnight----------(On beş günde bir (kez), iki haftada bir (kez))
once a month----------(Ayda bir (kez))
once a year----------(Yılda bir (kez))

twice an hour----------(Saatte iki kez)
twice a day----------(Günde iki kez) 
twice a week----------(Haftada iki kez) 
twice a year----------(Yılda iki kez), gibi zaman ibareleri genellikle cümlenin sonunda kullanılırlar.

Not:
“three, four, five… times” belli bir zaman diliminde bir veya iki seferden fazla gerçekleşen hadiseler için bu kalıp kullanır.

three times an hour----------(Saatte üç kez) 
four times a day, a week, a year----------(Günde, haftada, on beş günde, ayda, yılda dört kez), gibi. 

Örnekler:

He takes this medicine once a day.
They watch the news on TV every evening.
I go to the beach at the weekends.
My mother does the shopping twice a week.
I go on holiday three times a year.
They visit their grandparents two times a week.
He practices the guitar every day.
Aye prepares her sandwich every morning.

Bir eylemin ne kadar sıklıkla yapıldığını sormak için de “how often” soru kalıbı kullanılır."How often" ile ilgili anlatım ve cümle örnekleri içi tıklayınız !!!

Comments: (0)

Ratings: