Submitted by: muyar   Date: 23-04-2017 17:12
Eylemsiz Fiiller, Durgun Fiiller, Continuous'da kullanılmayan fiiller

 

(STATIVE VERBS - NON ACTION VERBS)

(CONTINUOUS TENSE'LERDE KULLANILMAYAN FİİLLER)

 

State / nonaction verbs - ing almayan fiiller - Continuous'da kullanılmayan fiiller

 

Bazı fiiller "Continuous Tense«lerde kullanılmazlar (Present Continuous, Past Continuous, Present Perfect Continuous, Past Perfect Continuous, Future Continuous), ve dolayısıyla -ing takısı almazlar. 

Bu fiillere "stative“ yada "non action“ yani "durgun yada eylemsiz“ fiiller denir.

Bu tür fiiller continuous'da kullanılamadıkları için Simple Present Tense'de kullanılırlar ve bu tense'de kullanılmasına rağmen Şimdiki Zaman gibi tercüme edilirler. Herkesin bildiği bir cümle olarak «I love you» Simple Present Tense'de yazılmasına rağmen tercümede «Seni seviyorum» diye çevrilmesi gibi

 

I am loving you        Yanlış Kullanım       (Love fiili -ing takısı almaz, bu yüzden love fiilini Simple Present Tense'de kullanırız.)
I love you                 Doğru Kullanım

Aşağıda verilen fiiller -ing almayan fiillerdir.

Mental State (Zihinsel Durumları ifade Eden Fiiller)

know – bilmek, tanımak
realize – farkına varmak
understand -anlamak 
recognize – tanımak, farkına varmak
believe  — inanmak
feel  — hissetmek
suppose  — zannetmek
think 
(düşünmek anlamında "ing“ alır, inanmak anlamında kullanıldığında almaz) 
imagine – hayal etmek
doubt – şüphe etmek
remember — hatırlamak
forget — unutmak
want — istemek
need – ihtiyacı olmak
desire – arzu etmek
mean – anlamına gelmek

Emotional State (Duygusal Durumları ifade Eden Fiiller)

Love – sevmek
like — hoşlanmak
appreciate – değerlendirmek, takdir etmek …
please – memnun etmek, hoşuna gitmek
prefer – tercih etmek
hate – nefret etmek
dislike – sevmemek, hoşlanmamak
fear – korkmak, çekinmek
envy – imrenmek, kıskanmak
mind – aldırış etmek, dikkat etmek
care – ilgilenmek, ilgi duymak
astonish – şaşırtmak, afallamak hayret etmek
amaze – şaşırtmak, afallatmak, hayret ettirmek
surprise – sürpriz yapmak, şaşırtmak

Possession (Sahip Olmayı Bildiren Fiiller)

possess – sahip olmak
have (Sahip olmak anlamında kullanıldığında "ing“ almaz diğer kullanıldığı anlamlarda alır.) 
own – sahip olmak
belong – sahip olmak

SensePerception (DuyularıAlgalamayı ifade Eden Fiiller)

Taste (Tatmak anlamında iken "ing“ alır, tadında olmak anlamında iken almaz) 
smell (Koklamak anlamında iken "ing“ alır, kokmak anlamında iken almaz) 
hear – işitmek, duymak
feel  — hissetmek
see 
(Görmek anlamında iken "ing“ almaz, diğer anlamlarda alır)

Other Stative Verbs (Diğer -ing Almayan Fiiller)

seem – gibi görünmek
look (Bakmak anlamında iken "ing“ alır, gibi görünmek anlamında iken almaz) 
appear – görünmek, ortaya çıkmak
sound – ses vermek, ses çıkarmak
resemble  — benzemek
look like  — benzemek
cost 
(Maliyetinde olmak anlamında iken "ing“almaz, diğer anlamlarda iken alır) 
owe – borçlu olmak, minnettar olmak
weigh 
(Tartmak anlamında iken "ing“ alır, ağırlığında olmak anlamında iken almaz) 
equal – eş değerde olmak, bir olmak
be 
(am, is, are, was, were, been durumlarında "ing“ almaz) 
exist – var olmak, bulunmak
matter – önemi olmak, önemli olmak
consist of – meydana gelmek, oluşmak 
contain – içermek, kapsamak
include – içermek, kapsamak, dahil olmak


Yukarıda verilen bazı fiiller hem Continuous hem de Simple Present Tense'de kullanılabilirler ancak anlamları değişir. 

— Think 
"inanmak" anlamında kullanıldığında -ing takısı almaz fakat "Düşünmek" anlamında kullanıldığında -ing alır .

- I think the weather will be nice today.
  Bence bugün hava güzel olacak. (İyi olacağına inanıyorum)

— I am thinking about my family. I missed them very much.
     Ailemi düşünüyorum. Onları çok özledim.

Birinci cümlede think, birisinin fikrini ifade etmektedir, soyut anlambelirten bir fiildir. İkinci cümlede ise think, somut bir eylem ifade eden bir fiildir. 

Have
  "Sahip olmakvar" anlamında kullanıldığında -ing takısı almaz ancak "yemek yemekduş almakbanyo yapmakvakit geçirmek vb. gibi anlamlarda kullanıldığında -ing takısı alır.

— I have two brothers. 
  İki erkek kardeşim var.


— I am having a good time today because I am with my family. 
  Bugün iyi vakit geçiriyorum çünkü ailemle beraberim.


— Smell
  "Kokmak" anlamında kullanıldığında -ing takısı almaz ancak "koklamak" anlamonda kullanıldığında -ing takısı alır.

 

— All flowers smell nice.
  Bütün çiçekler güzel kokar.

— The little girl is smelling a rose. 
  Küçük kız bir gül kokluyor.)

Comments: (0)

Ratings: