Submitted by: muyar   Date: 23-04-2017 08:14
İngilizce Şimdiki Zaman

 

Present Continuous
Şimdiki Zaman

Present Continuous Tense Türkçe’deki şimdiki zamanın ifadesidir. Genel olarak konuşma anında yaptığımız eylemleri ifade ederken kullanılır. Bunun dışında o sıralarda üzerinde çalıştığımız, yoğunlaştığımız eylemleri, devam eden ve süreli olan eylemleri ifade ederken, bazı durumlarda gelecek zamanı ifade ederken, sürekli yaptığımız fakat o an için değişen bir durumu ifade ederken ve bazı şikâyet durumlarını ifade ederken de Present Continuous kullanılır.

 

Present Continuous olan bir cümlede hem yardımcı fiil olarak “be” (am,is,are) bulunur ve hem de “be” den sonra gelen fiil kesinlikle   –ing (Ving) takısı alır. Bu ikisi aynı anda cümlede bulunur. Bunlardan birinin olmadığı bir cümle Continuous olmaz.

 

Anvak bazı fiiller -ing takısı almazlar ve dolayısıyla Present Continuous Tense ile kullanılmaz. Bu fiiller «state verbs ya da nonaction verbs» olarak adlandırılır. Bu tür fiiller continuous'da kullanılamadıkları için Simple Present Tense'de kullanılırlar ve bu tense'de kullanılmasına rağmen Şimdiki Zaman gibi tercüme edilirler. Herkesin bildiği bir cümle olarak «I love you» Simple Present Tense'de yazılmasına rağmen tercümede «Seni seviyorum» diye çevrilmesi gibi.

State / nonaction verbs - ing almayan fiiller - Continuous'da kullanılmayan fiilleri incelemek için TIKLAYINIZ !!!

 

Present Continuous’un cümle yapısı:

(+AFFIRMATIVE SENTENCES (OLUMLU CÜMLELER)

 I am reading.          (Okuyorum)

 You are reading.     (Okuyorsun)

 He is reading.         (O okuyor «erkek»)

 She is reading.       (O okuyor «kadın»)

 It is playing.           (O oynuyor «cansız, hayvan»)

 We are reading.      (Okuyoruz)

 They are reading.   (Okuyorlar)

 

Continuous olan bir cümleyi olumsuz yapmak için "amisare" dan hangisi varsa ona "not" eklenir.

 (-) NEGATIVE SENTENCES (OLUMSUZ CÜMLELER)

 I am not reading.      (Okumuyorum)

 You arent reading.    (Okumuyorsun)

 He isnt reading.        (Okumuyor)

 She isnt reading.      (Okumuyor)

 It isnt playing.          (Oynamıyor)

 Wearent reading.      (Okumuyoruz)

  They arent reading.   (Okumuyorlar)

 

(?) QUESTIONS (SORU CÜMLELERİ)

 Am I playing? (Okuyor muyum?)

 Are you playing? (Okuyor musun?)

 Is he playing? (Okuyor mu?)

 Is she playing? (Okuyor mu?)

 Is it playing? (Oynuyor mu?)

 Are we playing? (Okuyor muyuz?)

 Are they playing? (Okuyorlar mı?)

 

Present Continuous hakkında bu genel açıklamalardan sonra şimdi nerelerde kullanıldığına bakabiliriz.


1. Şimdiki zaman anlamında


Şu anda gerçekleşen bir eylemi ifade ederken Present Continuous Tense kullanılır. Bu zamanı kullanıırken genellikle now, right now, just now, at the moment, at the present vb. gibi zaman zarfları kullanılır. Bunların dışında look, listen, sssshhh gibi bazı dikkat ifadeler de şimdiki zamanda kullanılır.

 
  — I am studying English at the moment. 
   İngilizce çalışıyorum. (Şu anda bu eylemi yapıyorum)
 
— You are watching TV now.
   TV seyrediyorsun. (Şu anda bu eylemi yapıyorsun)
 
- Students are sitting in the class right now. 
   Öğrenciler şu anda sınıfta oturuyorlar.

— Look! Our teacher is coming.
  Bak, öğretmenimiz geliyor.

— Sssssshhhh! The baby is sleeping. Be quiet please. 
  Sssssshhhh! Bebek uyuyor. Sessiz ol lütfen. 

 


2. Şu anlarda üzerinde çalışmakta olduğumuz, devam eden uzun süreli olayları da Present Continuous Tense'de ifade ederiz.
   
Şu anda yapmadığımız ama bu günlerde üzerinde çalıştığımız, yapma sürecinde bulunduğumuz işleri, eylemleri şimdiki zaman kalıbıyla ifade ederiz. Bu tip durumları ifade ederken now, today, this week, this month, this year vb. gibi zaman zarflarını kullanırız.

— I am writing a book now.
  Şu an bir kitap yazıyorum. (Tam şu anda yapmıyorum ama bu günlerde bu kitap üzerinde çalışıyorum)

— Mr. Presedent is working on a special project this year.
  Devlet Başkanı bu yıl özel bir proje üzerinde çalışıyor. 

 

 3. Gelecek zamanı iafede ederken de Present Continuous Tense'i kullanabiliriz.

— We are going to Antalya this summer holiday..
  Bu yıl yaz tatilinde Antalyaya gidiyoruz. (Şu anda gitmiyoruz, yaz tatilinde gideceğiz)

— We are going on a picnic at this weekend.
  Bu hafta sonu pikniğe gidiyoruz.

 

4. Bir şeylerden, rahatsız edici bir durumdan yada eylemden yakınarak bahsederken, şikayet ederken Present Continuous kullanılır.

Bu yapıyı kullanırken sıklıkla always, constantly, forever gibi sıklık zarfları kullanılır ve bu sıklık zarfları «be» ile fiilin arasında kullanılır. Cümlenin anlamı Present Simple'ı andırır ve anlamı daima olumsuzdur.

— He is always coming to school late. (Okula hep geç kalıyor.)

— She is constantly talking on the phone. (Sürekli telefonda konuşur.)

5. Genelde yaptığımız halde değişen bir durumu ifade etmek için Present Continuous Tense kullanılır.

— He goes to school by school bus every day but today he is going by bike.
  Her gün okula servis ile gider fakat bugün bisikletle gidiyor.

— They usualy stay at home at the weekends but today they are going on a picnic.
  Hafta sonları genellikle evde otururlar fakat bugün pikniğe gidiyorlar.

 

Comments: (0)

Ratings: