Submitted by: muyar   Date: 22-04-2017 20:27
Düzensiz Fiiller

 

DÜZENSİZ FİİLLER / IRREGULAR VERBS

İngilizcede fiilleri Regular (düzenli) ve Irregular (düzensiz) fiiller olarak iki kategoride görüyoruz.

Regular Verbs (düzenli fiiller): 2. (past) ve 3. (past participle) hallerinde sonuna "-ed" alan fillerdir. 

Örnek:

My mother cleaned the house last weekend.

Irregular Verbs (düzensiz fiiller): 2. (past) ve 3. (past participle) hallerinde sonuna "-edalmayan fiillerdir. Bunların 2. ve 3. halleri aynı da olabilir, farklı farklı da olabilir. Yani düzensizdirler. Aşağıdaki fiiller Irregular Verbs (düzensiz fiiller) dir.


abide / abode-abided / abode-abided
arise / arose / arisen 
awake / awoke / awakened-awoken 
be / was-were / been 
bear / bore / born-borne

beat / beat / beaten-beat 
become / became / become 
befall / befell / befallen 
begin / began / begun 
behold / beheld / beheld 

bend / bent / bent 
bet / bet-betted / bet-betted 
bid / bid / bid 
bind / bound / bound 
bite / bit / bitten 
bleed / bled / bled 

blow / blew / blown 
break / broke / broken 
breed / bred / bred 
bring / brought / brought 
broadcast / broadcast / broadcast 

browbeat / browbeat / browbeat 
build / built / built 
burn / burnt-burned / burnt-burned 
burst / burst / burst 
bust / busted-bust / busted-bust 

buy / bought / bought 
cast / cast / cast 
catch / caught / caught 
choose / chose / chosen 
cling / clung / clung 

come / came / come 
cost / cost / cost 
creep / crept / crept 
cut / cut / cut 
deal / dealt / dealt 

dig / dug / dug 
dive / dived / dived 
dive / dove / dived 
do / did / done 
draw / drew / drawn

dream / dreamt-dreamed / dreamt-dreamed 
drink / drank / drunk 
drive / drove / driven 
dwell / dwelt-dwelled / dwelt-dwelled 
eat / ate / eaten

fall / fell / fallen 
feed / fed / fed 
feel / felt / felt 
fight / fought / fought 
find / found / found 

fit / fit / fit (
to be right size)
fit / fit-fitted / fit-fitted (to tailor, change size)
flee / fled / fled 
fling / flung / flung 
fly / flew / flown 

forbid / forbade / forbidden 
forecast / forecast / forecast 
forego / forewent / foregone (
also forgo
foresee / foresaw / foreseen 
foretell / foretold / foretold 

forget / forgot / forgotten 
forgive / forgave / forgiven 
forsake / forsook / forsaken 
freeze / froze / frozen 
get / got / gotten-got 

give / gave / given 
go / went / gone 
grind / ground / ground 
grow / grew / grown 
hang / hung / hung 

have / had / had 
hear / heard / heard 
hide / hid / hidden 
hit / hit / hit 
hold / held / held 

hurt / hurt / hurt 
input / input / input 
inset / inset / inset 
interbreed / interbred / interbred 
interweave / interwove / interwoven 

keep / kept / kept 
kneel / knelt-kneeled / knelt-kneeled 
knit / knit-knitted / knit-knitted 
know / knew / known 
lay / laid / laid 

lead / led / led 
lean / leaned-leant / leaned-leant 
leap / leapt-leaped / leapt-leaped 
learn / learned-learnt / learned-learnt 
leave / left / left 

lend / lent / lent 
let / let / let 
lie / lay / lain 
light / lit-lighted / lit-lighted 
lose / lost / lost 

make / made / made 
mean / meant / meant 
meet / met / met 
mishear / misheard / misheard 
mislay / mislaid / mislaid 

mislead / misled / misled 
misread / misread / misread 
misspell / misspelled-misspelt / misspelled-misspelt 
mistake / mistook / mistaken 
misunderstand / misunderstood / misunderstood 

mow / mowed / mowed-mow 
outbid / outbid / outbid 
outdo / outdid / outdone 
outgrow / outgrew / outgrown 
outrun / outran / outrun 

outsell / outsold / outsold 
overcast / overcast / overcast 
overcome / overcame / overcome 
overdo / overdid / overdone 
overdraw / overdrew / overdrawn 

overeat / overate / overeaten 
overhang / overhung / overhung 
overhear / overheard / overheard 
overlay / overlaid / overlaid 
overlie / overlay / overlain 

overpay / overpaid / overpaid 
override / overrode / overridden 
overrun / overran / overrun 
oversee / oversaw / overseen 
oversell / oversold / oversold 

overshoot / overshot / overshot 
oversleep / overslept / overslept 
overtake / overtook / overtaken 
overthrow / overthrew / overthrown 
partake / partook / partaken 

pay / paid / paid 
plead / pled-pleaded / pled-pleaded 
pre-set / pre-set / pre-set 
proofread / proofread / proofread 
prove / proved / proven-proved 

put / put / put 
quit / quit-quitted / quit-quitted 
read / read / read 
rebind / rebound / rebound 
rebuild / rebuilt / rebuilt 

recast / recast / recast 
redo / redid / redone 
re-lay / re-laid / re-laid 
remake / remade / remade 
repay / repaid / repaid 

rerun / reran / rerun 
resell / resold / resold 
reset / reset / reset 
rethink / rethought / rethought 
rewind / rewound / rewound 

rewrite / rewrote / rewritten 
rid / rid / rid 
ride / rode / ridden 
ring / rang / rung 
rise / rose / risen

run / ran / run 
say / said / said 
see / saw / seen 
seek / sought / sought 
sell / sold / sold 

send / sent / sent 
set / set / set 
sew / sewed / sewn-sewed 
shake / shook / shaken 
shear / sheared / shorn-sheared 

shed / shed / shed 
shine / shined-shone / shined-shone 
shit / shit-shat / shit-shat 
shoot / shot / shot 
show / showed / shown-showed 

shrink / shrank-shrunk / shrunk 
shut / shut / shut 
sing / sang / sung 
sit / sat / sat 
slay / slew / slain 

sleep / slept / slept 
slide / slid / slid 
sling / slung / slung 
slit / slit / slit 
smell / smelled-smelt / smelled-smelt 

speak / spoke / spoken 
speed / sped-speeded / sped-speeded 
spell / spelled-spelt / spelled-spelt 
spend / spent / spent 
spin / spun / spun 

spit / spit-spat / spit-spat 
split / split / split 
spoil / spoiled-spoilt / spoiled-spoilt 
spoon-feed / spoon-fed / spoon-fed 
spread / spread / spread 

springv sprang / sprung / sprung 
stand / stood / stood 
steal / stole / stolen 
stick / stuck / stuck 
sting / stung / stung 

stink / stank-stunk / stunk 
strew / strewed / strewn-strewed 
stride / strode / stridden 
strive / strove / striven 
strike / struck / stricken 

strike / struck / struck-stricken 
string / strung / strung 
strive / strove-strived / striven-strived 
swear / swore / sworn 
sweep / swept / swept 

swell / swelled / swollen-swelled 
swim / swam / swum 
swing / swung / swung 
take / took / taken 
teach / taught / taught 

tear / tore / torn 
tell / told / told 
think / thought / thought 
throw / threw / thrown 
thrust / thrust / thrust 

tread / trod / trodden-trod 
unbind / unbound / unbound 
underlie / underlay / underlain 
understand / understood / understood 
undertake / undertook / undertaken 

underwrite / underwrote / underwritten 
undo / undid / undone 
unwind / unwound / unwound 
uphold / upheld / upheld 
upset / upset / upset 

wake / woke-waked / woken-waked 
wear / wore / worn 
weave / wove / woven 
wed / wed-wedded / wed-wedded 
weep / wept / wept 

wet / wet-wetted / wet-wetted 
win / won / won 
wind / wound / wound 
withdraw / withdrew / withdrawn 
wring / wrung / wrung 
write / wrote / written

Comments: (0)

Ratings: