Warning: Expiry date cannot have a year greater then 9999 in /home/muyar/public_html/system/common.php on line 244
LeEnglish.com [Learning English] - 10. Simple Present
İngilizce Acil Yardım Edebiyat Üzerine Genel

SİZİN GÖNDERDİKLERİNİZ

 Maruf Öztoprak
 Vaveyla-i Firak

 Yazıları / Şiirleri

  Mustafa Acar
  Hayata Dair

  Yazıları / Şiirleri

  Mustad'af
  Aykırı Düşünceler

  Şiirleri

  Sadık Albayrak
  Gelişim Durağı

  Kişisel Gelişim Yazıları

  Umut Çetinkaya

  Şiirleri


  Eyüp Sabri

  Yazıları


  Mehmet Kütükçüoğlu
  Toza Sor

  Şiirleri

  Caner Ertan
  Dardır Cennetin Sokakları

  ŞiirleriFile: 10. Simple Present
Description:
Author: Muyar
Date: 2007-03-28 21:49
Untitled Document

PRESENT SIMPLE TENSE


(GENİŞ ZAMAN)Günlük davranışlarımızı veya evvelden beri sürekli olarak yaptığımız, yapmayı alışkanlık haline getirdiğimiz davranışları ifade etmek için kullandığımız bir tense (zaman) dir. Türkçe’de “Geniş Zaman” anlamındadır. “giderim, gelirim, yaparım, vb" şeklinde tercüme edilir.


Olumlu Cümle Yapısı:

Simple Present Tense’de olumlu cümlede yardımcı fiil kullanılmaz. Eğer kullanacağımız özne (I, you, we, they)'den birisi ise bunlardan sonra fiilin birinci hali kullanılır.

I / you / we / they + V1 + O


I play football everyday.


They go on a picnic every weekend.


Olumsuz Cümle Yapısı:

Simple Present Tense’de olumlu cümlede yardımcı fiil kullanılmaz. Fakat bir cümleyi olumsuz yapmak için yardımcı fiile ihtiyacımız vardır. Çünkü bir cümleyi olumsuz yapmak için o cümlenin yardımcı fiiline olumsuzluk eki olan “not” eklenir. Bundan dolayı eğer kullanacağımız özne (I, you, we, they)'den birisi ise bunlardan sonra “do” yardımcı fiili kullanılır ve buna “not” olumsuzluk eki eklenerek cümle olumsuz yapılır. Fiilin yine birinci hali kullanılır.

I / you / we / they + do not (don’t) + V1 + O


I don’t play football everyday.


They don’t go on a picnic every weekend.


Soru Cümle Yapısı:

Bir cümleyi soru yapmak için yine yardımcı fiile ihtiyacımız olduğundan bu yapıda da yardımcı fiil olan “do” yu kullanacağız. Bir cümleyi soru yapmak için yardımcı fiil özneden önce kullanılır. Simple present tense’de de “do” yardımcı fiilini özneden önce kullanacağız. Ve yine fiilin birinci hali kullanılır.


Do + I / you / we / they + V1 + O


Do I play football everyday?


Do they go on a picnic every weekend?


Buraya kadar kullandığımız öznelere dikkat ederseniz hiç 3. tekil şahıs kullanmadık. Ama eğer kullanacağımız özne 3. tekil şahıs ya da he, she, it'den birisi ise bunlardan sonra fiilin sonuna (-s) eklenir. Fiillere (-s) ekleme kuralları isimlere (-s) ekleme kuralları ile aynıdır ve hatırlamak için bu sayfanın sonundaki kısa tekrarına bakabilirsiniz.


Olumlu cümle Yapısı:

He / she / it + Vs +O


He plays football everyday.


Olumsuz Cümle Yapısı: Olumsuz ve soru cümlelerinde yardımcı fiilin sonuna (-es) eklenir (do + es = does ) ve bu durumda yani olumsuz ve soru cümlelerinde, yani " does" kullanıldığı durumlarda artık fiile –s eklenmez ve birinci hali kullanılır.


He doesn’t play football everyday.


Soru Cümle Yapısı:


Does he play football everyday?


SIMPLE PRESENT TENSE'in KULLANIĞI DURUMLAR:a. Tekrarlayageldiğimiz eylemleri veya alışkanlıkları ifade etmek için kullanılır.


I get up at 7 o’clock every morning.

My father usually watches the news in the evenings.


b. Sürekli (uzun süre için geçerli) durumları bildiren ifadelerde kullanılır.


He lives Denizli.

People speak English and French in Canada.


c. Her zaman geçerli genel veya doğal bir gerçeğin ifadesi için kullanılır.


Water boils at about 100 degrees.


d. Present Simple Tense a ayrıca sabit bir programa veya bir tarifeye bağlı gelecekteki olayları ifade etmek için de kullanılır.


The next train leaves at 7.00.

The film starts at 9:30tonight.


e. Spor müsabakası anlatımlarında, hikâyelemelerde de kullanılabilir.


İlhan shoots and goal!.. Turkey wins the match!

The little prince gets on his horse and rides away.But the evil king follows him…


f. Gündelik dilde bir şey yapmayı tarif ederken de kullanılabilir.

First, you put some oil. Then you break the eggs…


ÖNEMLİ NOT:

1. Always, usually, generaly, often, sometimes, seldom, rarely, hardly ever, never; every day, every morning, every year, every…; in the evenings, on Mondays, at the weekend…vb. gibi sıklık bildiren kelimelerle present simple yaygın kullanılır.


He often goes swimming.

We usually have a barbuce in the evenings.


2. Who, what veya which özne durumunda olduğu zaman do/does kullanılmaz.


Who lives in this house?


3. (to) be fiilinin present simple şekli am, is, are’ dır.


He is a doctor.

I am from Denizli.


4.Vurgulama amacıyla do/ does yardımcı fiili olumlu ifadelerde de kullanılabilir.


He does read strange stories.

I do want a help, please.


5. Like, know, want gibi bir durum ifade eden fiillerle şimdiki bir durum için present simple kullanırız.


I don’t like this tea.


6.Üçüncü tekil şahıslarla yapılan olumlu cümlelerde fiillerin çoğu -s alır: works, plays, reads.


Sonu -ss, -sh, -ch, -z veya -o ile biten fiillere -es eklenir:


kisses, watches, wishes, goes.”


Sessiz harf + y” ile biten fiillerde -y, -i' ye dönüşür.


study-studies, worry-worries vb.

Simple Present Konusundaki Sınav için Tıklayınız!