Submitted by: muyar   Date: 02-05-2017 17:30
Yakın Gelecek Zaman / Planlanmış Gelecek Zaman

 

BE GOING TO

(NEAR FUTURE TENSE

FUTURE WITH GOING TO

(GOING TO İLE GELECEK ZAMAN)


Planlanmış gelecek zaman ya da yakın gelecek zaman diyebiliriz. 

1. 'Going to' yapısı üç bölümden oluşur: 

(1) to be + (2) going to + (3) esas fiil

Subject + 'to be' + going to + infinitive 

I am going to leave 

He is going to leave 

She is going to leave 

It is going to leave 

We are going to leave 

You are going to leave

They are going to leave 

2. 'Going to' cümleleri şu an ile çok yakın ilişkisi vardır ve gelecekten bahsederken zaman değil olay daha çok önemlidir. 

'Be going to' ile : 

I) Planlarımızı ve niyetlerimizi ifade ederiz. 

We're going to move to London next year. (= gelecekteki planım bu.)


II) Şu anda elimizdeki kanıtlar doğrultusunda kuvvetli tahminler yapmak: 

Look at black clouds — it's going to rain! (= kesin olacağını gözümle görebiliyorum.) 

Not : Günlük konuşmalarda özellikle Amerikan Ingilizce'sinde going to 'gonna' şeklinde kısaltılabilir. 

I am gonna work all night long. 

We're gonna play tennis.


III) Plan ve niyetleri ifade etmek için; 

a. Is John going to buy a new car soon? 

b. Are John and Mary going to visit Blue Mosque when they are in Istanbul? 

c. I think George and Lucy are going to have a party next week.


IV) Var olan kanıta dayalı tahmini ifade etmek için; 

a. There's going to be a terrible accident! 

b. He's going to be a brilliant politician. 

c. I'm going to have terrible indigestion. 

NOT : 'I'm going to go to...' şeklinde ifade tercih edilmez. Yani be going to yapısından sonra kesinlikle bir fiil gelir. Eğer “be going to” yapısından sonra bir yer ya da olay gelecekse bu Present Continious (Şimdiki Zaman) da kullanılır. 

Present Continuous Tense — 'going to' + a place or event 

Örnekler

We are going to the beach tomorrow. 

She is going to the ballet tonight. 

Are you going to the party tomorrow night?

 

Comments: (0)

Ratings: