Submitted by: muyar   Date: 29-04-2017 17:44
Ne kadar sıklıkla....?

 

 

How often...? 
Ne kadar sıklıkla....?Belli bir zaman aralığında, belli bir sıklıkta yaptığımız eylemleri sormak için bu soru kalp kullanılır. Hangi sıklıkta, ne kadar sık(lıkla)… anlamlarına gelir. Cevap cümlesinde de sıklık zarfları kullanılır.

Not: Sıklık zarflarını hatırlamak için tıklayınız.

How often do you go to school? (Ne kadar sıklıkla okula gidersin?)
I go to school every day. (Hergün okula giderim)

How often does he wash his face? (Ne kadar sıklıkla yüzünü yıkar)
He washes his face five times a day. (Günde beş kere yüzünü yıkar)

How often does your mother go to shopping?
My mother goes to shopping once a week.

How often do you have a bath? 
I have a bath every day.

How often does your watch the news on TV?
He watches the news every evening.

Comments: (0)

Ratings: