Submitted by: muyar   Date: 24-04-2017 17:08
Yol Tarifi, Yol Tarif Etme

DIRECTION (Yol Tarif Etme)

 

I want to go… ........

.......'e gitmek istiyorum.

Where is the… ?

… nerede?

Do you know this adress?

Bu adresi biliyor musunuz?

I want to go this address

Bu adrese gitmek istiyorum

I want to go to Istanbul.

İstanbul'a gitmek istiyorum

How can I go (get) to post office?

Postaneye nasl gidebilirim?

I want to go to the train station.

Tren istasyonuna gitmek istiyorum.

Excuse me, where's the bus stop?

Özür dilerim, otobüs durağı nerede?

How can I go (get) to bus station?

Otobüs terminaline nasıl gidebilirim?

Can you show me the way on the map, please?

Lütfen, bana haritada yolu gösterir misiniz?

Can you show me square?

Bana meydanı gösterebilir misiniz?

I am at the main entrance of the post office. How can I get there?

Ben postanenin ana girişindeyim. Oraya nasıl gelebirim?

I am at Ali's house. How can I get to the railway station?

Ben Ali'nin evindeyim. İstasyona nasıl gidebilirim ?

Where is the toilet?

Tuvalet nerede?

Can you show me ........?

.........'yi bana gösterebilir misiniz ?

How can I get to the road to Istanbul?

İstanbula giden yola nasıl çıkabilirim?

Do you have a map of this area?

Bu bölgenin yol haritası var mı?

How do I get there?

Oraya nasıl giderim?

Where can I find?

Nerede bulabilirim?

How far is it?

Ne kadar uzaklıkta?

Where is the closest post office?

En yakn postane nerede?

Is this a one way street?

Bu yol tek yönlü mü?

Am I on the right way?

Doğru yolda mıyım?

This is the shortcut.

Burası kestirme yoldur.

This is my hotel (home) address.

Bu benim otel (ev) adresim budur.

You can go there by bus.

Oraya otobüs ile gidebilirsiniz.

You can go there by train.

Oraya tren ile gidebilirsiniz.

How far is Istanbul from here?

İstanbul buradan ne kadar uzaklıkta?

Excuse me, is this the way to Sultan Ahmet?

Afedersiniz, Sultan Ahmet'e giden yol bu mu?

It's very near, I can show you.

Çok yakın, size gösterebilirim.

It's a little far

Orası biraz uzak

You are now at the Alemdar street.

Şu anda siz Alemdar caddesindesiniz.

Go straight ahead

Dümdüz gidin

Walk / go along the street

Cadde boyunca yürüyün / gidin

Walk / go along to end of the street

Caddenin sonuna kadar yürüyün / gidin

Turn left

Sola dönün

Turn right

Sağa dönün

Turn left to the first turning

Birinci aradan sola dönün

Turn right to the second turning

İkinci aradan sağa dönün

Turn left at the first street.

İlk caddeden sola dönün

Turn right at the third street.

Üçüncü caddeden sağa dönün

Turn left at the crossroad (junction)

Kavşaktan sola dönün

Turn right at the end of the street

Caddenin sonunda sağa dönün

Turn left after crossing the street.

Caddenin karşısından sola dönün.

keep right / left

sağdan / soldan gidin

After crossing the bridge turn right.

Köprüyü geçince sağa dönün.

Turn left after about 100 meters.

Yaklaşık yüz metre ilerden sola dönün.

Across the street

Caddeden karşıya geçin

Walk a little then turn right.

Biraz ilerleyip sağa dönün.

The post office is on the right / left.

Postane sağda / solda.

It's next to the bank.

Bankanın yanında.

It's opposite the market.

Marketin karşısında

It's at the of this street.

Bu caddenin sonunda.

It's across the street.

Caddenin karşısında.

Second building

İkinci bina

Third street.

Üçüncü cadde.

Square

Meydan

You are on the wrong way, go back for 6 km.

Yanlış yoldasınız, altı kilometre kadar geri gidin.

I don't know. Ask someone else, please.

Ben bilmiyorum. Lütfen başkasına sorun.

Later ask again.

Sonra bir daha sorun.

 

 

Comments: (0)

Ratings: