Submitted by: muyar   Date: 13-04-2017 19:16
Geniş Zaman

 

PRESENT SIMPLE TENSE 
(GENİŞ ZAMAN)


Günlük davranışlarımızı veya evvelden beri sürekli olarak yaptığımız, yapmayı alışkanlık haline getirdiğimiz davranışları ifade etmek için kullandığımız bir tense (zaman) dir. Türkçede Geniş Zaman anlamındadır. giderimgelirimyaparım, vb" şeklinde tercüme edilir. Simple Present Tense ile çoğunlukla Frequency Adverbs (Sıklık Zarfları) kullanılır. Sıklık Zarflarını incelemek için  TIKLAYINIZ !!!

Olumlu Cümle Yapısı:

Simple Present Tensede olumlu cümlede yardımcı fiil kullanılmaz. Eğer kullanacağımız özne (Iyouwe,they)'den birisi ise bunlardan sonra fiilin birinci hali kullanılır.

I / you / we / they + V1 + O 

play football everyday.  (Hergün futbol oynarım)

They go on a picnic every weekend. (Her haftasonu pikniğe giderler)

Olumsuz Cümle Yapısı:

Simple Present Tensede olumlu cümlede yardımcı fiil kullanılmaz. Fakat bir cümleyi olumsuz yapmak için yardımcı fiile ihtiyacımız vardır. Çünkü bir cümleyi olumsuz yapmak için o cümlenin yardımcı fiiline olumsuzluk eki olan "not" eklenir. Bundan dolayı eğer kullanacağımız özne (Iyouwethey)'den birisi ise bunlardan sonra do yardımcı fiili kullanılır ve buna "not" olumsuzluk eki eklenerek cümle olumsuz yapılır. Fiilin yine birinci hali kullanılır.

/you/we /they +do not(don't) +V+O

don't play football everyday.

They don't go on a picnic every weekend.

Soru Cümle Yapısı:

Bir cümleyi soru yapmak için yine yardımcı fiile ihtiyacımız olduğundan bu yapıda da yardımcı fiil olan "do" yu kullanacağız. Bir cümleyi soru yapmak için yardımcı fiil özneden önce kullanılır. Simple present tensede de "do" yardımcı fiilini özneden önce kullanacağız. Ve yine fiilin birinci hali kullanılır.

Do + I / you /we / they + V1 + O

Do I play football everyday?

Do they go on a picnic every weekend?

Buraya kadar kullandığımız öznelere dikkat ederseniz hiç 3. tekil şahıs kullanmadık. Ama eđer kullanacağımız özne 3. tekil şahıs ya da hesheit'den birisi ise bunlardan sonra fiilin sonuna (-s) eklenir. Fiillere (-s) ekleme kuralları isimlere (-s) ekleme kuralları ile aynıdır ve hatırlamak için bu sayfanın sonundaki kısa tekrarına bakabilirsiniz.

Olumlu cümle Yapısı

He / she /it +Vs +O

He plays football everyday.

Olumsuz Cümle Yapısı:

Olumsuz ve soru cümlelerinde "do" yardımcı fiilinin sonuna (-es) eklenir (do + es = does ) ve bu durumda yani olumsuz ve soru cümlelerinde, yani "does" kullanıldığı durumlarda artık fiile -s eklenmez ve birinci hali kullanılır.

He doesn't play football everyday.

Soru Cümle Yapısı

Does he play football everyday? 

SIMPLE PRESENT TENSE'in KULLANIĞI DURUMLAR:

a. Tekrarlayageldiğimiz eylemleri veya alışkanlıkları ifade etmek için kullanılır.

I get up at 7 oclock every morning.

My father usually watches the news in the evenings. 

b. Sürekli (uzun süre için geçerli) durumları bildiren ifadelerde kullanılır.

He lives in Denizli.

People speak English and French in Canada.

c. Her zaman geçerli genel veya doğal bir gerçeğin ifadesi için kullanılır.

Water boils at about 100 degrees.

d. Present Simple Tense a ayrıca sabit bir programa veya bir tarifeye bağlı gelecekteki olayları ifade etmek için de kullanılır.

The next train leaves at 7.00.

The film starts at 9:30tonight.

e. Spor müsabakası anlatımlarında, hikâyelemelerde de kullanılabilir.

İlhan shoots and goal!.. Turkey wins the match!

The little prince gets on his horse and rides away.But the evil king follows him

f. Gündelik dilde bir şey yapmayı tarif ederken de kullanılabilir.

First, you put some oil. Then you break the eggs. 

ÖNEMLİ NOT:

1. Always, usually, generaly, often, sometimes, seldom, rarely, hardly ever, never; every day, every morning, every year, every; in the evenings, on Mondays, at the weekend vb. gibi sıklık bildiren kelimelerle present simple yaygın kullanılır.

He often goes swimming.

We usually have a barbuce in the evenings. 

2. Who, what veya which özne durumunda olduğu zaman do / does kullanılmaz. 

Who lives in this house? 

3. (to) be fiilinin present simple şekli am, is, are dır.

He is a doctor.

I am from Denizli. 

4. Vurgulama amacıyla do/ does yardımcı fiili olumlu ifadelerde de kullanılabilir.

He does read strange stories.

I do want a help, please. 

5. Like, know, want gibi bir durum ifade eden fiillerle şimdiki bir durum için present simple kullanırız.

I don't like this tea. 

6. Üçüncü tekil şahıslarla yapılan olumlu cümlelerde fiiller sonlarına -s alırlar: works, plays, reads.

Sonu -ss, -sh, -ch, -z veya -o ile biten fiillere -es eklenir:

kisses, watches, wishes, goes.

Sessiz harf + y ile biten fiillerde -y-i'ye dönüşür.

study-studies, worry-worries vb.

Comments: (0)

Ratings: