İngilizce zamanlar
Title Date Hits Comments
Be Going To
Yakın Gelecek Zaman / Planlanmış Gelecek Zaman
02-05-2017 2224 (0)
Future Continuous Tense
Süregelen Gelecek Zaman
02-05-2017 1706 (0)
Future Perfect Continuous Tense
Süregelen Gelecek Öncesi Zaman
02-05-2017 1806 (0)
Future Simple Tense
Gelecek Zaman
02-05-2017 1906 (0)
Past Continuous Tense
Geçmiş Zamanın Hikayesi
02-05-2017 1652 (0)
Past Perfect Continuous Tense
Süregelen Geçmiş Öncesi Zaman
02-05-2017 1712 (0)
Past Simple Tense
Belirli Geçmiş Zaman
22-04-2017 1918 (0)
Present Continuous
İngilizce Şimdiki Zaman
23-04-2017 1935 (0)
Present Perfect Continuous
Süregelen Geçmiş Zaman
02-05-2017 1771 (0)
Present Perfect Tense
Belirsiz Geçmiş Zaman
02-05-2017 1724 (0)
Present Simple Tense
Geniş Zaman
13-04-2017 1992 (0)
Review of Tenses
İngilizce Zamanların Özeti
02-05-2017 1881 (0)