İngilizce dersler
Title Date Hits Comments
A / AN
a / an belirteçleri
22-04-2017 2512 (0)
Adverbs
Zarflar
19-10-2017 3278 (0)
Be İn The Past
"Be" nin Geçmiş Zamanda Kullanımı
20-04-2017 2637 (0)
Be In The Present
Şu anı ifade ederken "be"
20-04-2017 2712 (0)
Be supposed to ve be to
Expectations - Beklentiler
04-05-2017 2281 (0)
Comperatives
Kıyaslama, Sıfatlarda Derecelendirme
05-05-2017 2444 (0)
Countable / Uncountable Nouns
Sayılabilen / Sayılamayan İsimler
29-04-2017 2590 (0)
Frequency Adverbs
Sıklık Zarfları
29-04-2017 4708 (0)
Have Got / Has Got
Sahip Olmak, Vardır
04-05-2017 2253 (0)
How many / How much
Kaç Tane / Ne Kadar
29-04-2017 2630 (0)
How often...?
Ne kadar sıklıkla....?
29-04-2017 2626 (0)
Information Questions
Bilgi Soru Cümleleri
03-05-2017 2720 (0)
Irregular Adjectives
Düzensiz Sıfatlar
07-05-2017 3117 (0)
Irregular Verbs
Düzensiz Fiiller
22-04-2017 3080 (0)
Make & Do-1
make ve do fiillerinin farkı
02-05-2017 2777 (0)
Make & Do-2
make ve do fiillerinin farkı
02-05-2017 2948 (0)
Negative Sentences
Olumsuz Cümleler
01-05-2017 3590 (0)
Parts of Sentence
Cümlenin Öğeleri
06-10-2017 5738 (0)
Passive Voice
Etken-Edilgen Yapı
07-05-2017 2945 (0)
Passive Voice in Tenses
Zamanlara Göre Passive Voice
07-05-2017 4237 (0)
Plural Nouns
İsimleri Çoğul Yapma
29-04-2017 2983 (0)
Possesive -S
İsmin İyelik Hali
12-10-2017 2735 (0)
Prefer
Tercih Etmek
04-05-2017 2843 (0)
Prepositions of Place
Yer Bildiren Edatlar
07-05-2017 3363 (0)
Prepositions of Time
Zaman Bildiren Edatlar in, on, at
07-05-2017 2713 (0)
Pronouns
Zamirler
03-05-2017 2834 (0)
Question Sentences
İngilizcede Soru Cümleleri
03-05-2017 2648 (0)
Relative Clause
İlişik Cümleler
07-05-2017 2752 (0)
Some - Any
Biraz / Birkaç - hiç
30-04-2017 3011 (0)
State Verbs, Nonaction Verbs
Eylemsiz Fiiller, Durgun Fiiller, Continuous'da kullanılmayan fiiller
23-04-2017 4076 (0)
Superlatives
En Üstünlük Derecesi
07-05-2017 3032 (0)
Tag Questions
Eklemeli Soru Cümlesi
03-05-2017 2916 (0)
The Sentence Structure
Cümle Kuruluşu
09-10-2017 3251 (0)
There is / There are
Vardır
29-04-2017 3048 (0)
This / That - These / Those
bu / şu - bunlar / şunlar
02-05-2017 2511 (0)
Word Order
Cümle Dizimi
20-06-2017 3939 (0)
Would Like or Want
İstemek, Rica Etmek
04-05-2017 2676 (0)
Yes - No Questions
Evet / Hayır Soru Cümleleri
29-04-2017 2793 (0)