İngilizce dersler
Title Date Hits Comments
A / AN
a / an belirteçleri
22-04-2017 5458 (0)
Adverbs
Zarflar
19-10-2017 7179 (0)
Be İn The Past
"Be" nin Geçmiş Zamanda Kullanımı
20-04-2017 5875 (0)
Be In The Present
Şu anı ifade ederken "be"
20-04-2017 6144 (0)
Be supposed to ve be to
Expectations - Beklentiler
04-05-2017 4872 (0)
Comperatives
Kıyaslama, Sıfatlarda Derecelendirme
05-05-2017 5301 (0)
Countable / Uncountable Nouns
Sayılabilen / Sayılamayan İsimler
29-04-2017 5301 (0)
Frequency Adverbs
Sıklık Zarfları
29-04-2017 7630 (0)
Have Got / Has Got
Sahip Olmak, Vardır
04-05-2017 5042 (0)
How many / How much
Kaç Tane / Ne Kadar
29-04-2017 5346 (0)
How often...?
Ne kadar sıklıkla....?
29-04-2017 5242 (0)
Information Questions
Bilgi Soru Cümleleri
03-05-2017 5326 (0)
Irregular Adjectives
Düzensiz Sıfatlar
07-05-2017 6266 (0)
Irregular Verbs
Düzensiz Fiiller
22-04-2017 5920 (0)
Make & Do-1
make ve do fiillerinin farkı
02-05-2017 5433 (0)
Make & Do-2
make ve do fiillerinin farkı
02-05-2017 5703 (0)
Negative Sentences
Olumsuz Cümleler
01-05-2017 7324 (0)
Parts of Sentence
Cümlenin Öğeleri
06-10-2017 13721 (0)
Passive Voice
Etken-Edilgen Yapı
07-05-2017 5528 (0)
Passive Voice in Tenses
Zamanlara Göre Passive Voice
07-05-2017 7258 (0)
Plural Nouns
İsimleri Çoğul Yapma
29-04-2017 5697 (0)
Possesive -S
İsmin İyelik Hali
12-10-2017 6008 (0)
Prefer
Tercih Etmek
04-05-2017 5294 (0)
Prepositions of Place
Yer Bildiren Edatlar
07-05-2017 6114 (0)
Prepositions of Time
Zaman Bildiren Edatlar in, on, at
07-05-2017 5394 (0)
Pronouns
Zamirler
03-05-2017 5568 (0)
Question Sentences
İngilizcede Soru Cümleleri
03-05-2017 5138 (0)
Relative Clause
İlişik Cümleler
07-05-2017 5225 (0)
Some - Any
Biraz / Birkaç - hiç
30-04-2017 5912 (0)
State Verbs, Nonaction Verbs
Eylemsiz Fiiller, Durgun Fiiller, Continuous'da kullanılmayan fiiller
23-04-2017 8316 (0)
Superlatives
En Üstünlük Derecesi
07-05-2017 6006 (0)
Tag Questions
Eklemeli Soru Cümlesi
03-05-2017 5708 (0)
The Sentence Structure
Cümle Kuruluşu
09-10-2017 7052 (0)
There is / There are
Vardır
29-04-2017 5993 (0)
This / That - These / Those
bu / şu - bunlar / şunlar
02-05-2017 4960 (0)
Word Order
Cümle Dizimi
20-06-2017 8023 (0)
Would Like or Want
İstemek, Rica Etmek
04-05-2017 5161 (0)
Yes - No Questions
Evet / Hayır Soru Cümleleri
29-04-2017 5381 (0)