İngilizce Kipler
Title Date Hits Comments
01. Modal Verbs
Kipler Konusunda Genel Bilgi
29-05-2017 884 (0)
02. Review of Modals
Kipler Genel Bakış
29-05-2017 852 (0)
Be To (am / is / are + To – infinitive)
Gelecek Planı, Görev, Emir Verme
04-05-2017 840 (0)
Can
-ebilmek, bir şeyi yapmaya gücü yetmek, yeteneği olmak, izin
07-05-2017 856 (0)
Could
Geçmişteki yetenek
07-05-2017 798 (0)
Dare
Cesaret Etmek
07-05-2017 875 (0)
Had Better
Öneri, Kuvvetli Uyarı
07-05-2017 765 (0)
Have to / Has to
Zorunda olmak, mecburiyet
07-05-2017 909 (0)
May
İzin, müsaade, olabilirlik
18-05-2017 990 (0)
Might
İzin, müsaade, olabilirlik
18-05-2017 862 (0)
Must
Zorunluluk, mecburiyet, -meli, -malı
28-05-2017 850 (0)
Need
İhtiyacı olmak, mecburiyet, Gereklilik
28-05-2017 762 (0)
Ought To
Zorunluluk, Mecburiyet, Olasılık
28-05-2017 750 (0)
Shall
Öneri, istek
28-05-2017 756 (0)
Should
Tavsiye, -meli, -malı
28-05-2017 797 (0)
Used To
Geçmişteki Alışkanlık
28-05-2017 781 (0)
Will
İstek, Talep
28-05-2017 769 (0)
Would
İstek, Davet
28-05-2017 728 (0)